2020 har blitt et spesielt år for alle – også for søskenprosjektet. Nedstengingen av Norge gjorde at enkelte deler av prosjektet stoppet opp, mens nye deler blomstret opp.   Studien av effekten av SIBS (SIBS-RCT)  Den randomisert kontrollerte studien er godt i gang, […]

Read More…

Professor Krister Fjermestad intervjuer i denne videoen, Lauren Kelada som er en postdoktor (Post doc research fellow) på The Behavioral Science Unit, en del av universitetet i New South Wales i Australia,og Sydney children’s hospital. […]

Read More…

I januar 2018 deltok Torun Vatne på RHABUs konferanse på Sundvollen. SIBS ble presentert både med poster og innlegg. Torun deltok i en spennende paneldebatt om søkens behov og rettigheter med Ivar Stokkereit som er jurist i UNICEF Norge og Siri Brodal, vernepleier ved Sykehuset Innlandet Avdeling […]

Read More…

Prosjektet bærer frukter Søskenintervensjonen (SIBS) ser ut til å styrke kommunikasjon, bedre psykisk helse og øke kunnskap blant søsken Støtte til søsken er nå lovpålagt. Lovendringen trer i kraft fra 1.1.2018 Prosjektet utvides – psykologspesialist […]

Read More…

Kjære søsken, foreldre og samarbeidspartnere i søskenprosjektet! Her kommer et nyhetsbrev til alle dere som har bidratt i Søskenprosjektet. Søskenprosjektet er et forskningsprosjekt som gjennomføres av Frambu senter for sjeldne diagnoser og Psykologisk institutt ved […]

Read More…