2020 har blitt et spesielt år for alle – også for søskenprosjektet. Nedstengingen av Norge gjorde at enkelte deler av prosjektet stoppet opp, mens nye deler blomstret opp.  

Studien av effekten av SIBS (SIBS-RCT) 

Den randomisert kontrollerte studien er godt i gang, og vi har inkludert over 90 familier pr. desember 2020. Målet gjennom hele prosjektperioden, som går til 2022, er å inkludere 288 familier. Prosjektet foregår nå i kommunene Asker, Lillestrøm, Rælingen og sykehusene Innlandet, Lovisenberg, Østfold, Telemark og St. Olavs. Prosjektet er utvidet fra å gjelde nevroutviklingsforstyrrelser – og vi inkluderer nå også familier til barn med ervervet hjerneskade, medfødt hjertefeil, diabetes, spiseforstyrrelser og kreft. Vi inkluderer dermed svært ulike diagnoser, men forskning viser at temaene søsken opplever er ganske like på tvers av ulike diagnoser. 

Midt i desember fikk vi den gledelige nyheten om at prosjektet støttes med 7 millioner kroner av Norges Forskningsråd. Dette er til utlysningen “Innovasjon i offentlig sektor” og Lillestrøm kommune er hovedsøker. Vi har også fått midler fra Norske Kvinners Sanitetsforening til en doktorgradstipendiat i tre år fra 2021. 

Online grupper for søsken (SIBS online) 

2020 var året da vi skulle utvikle og prøve ut nettbaserte grupper for søsken og foreldre i samarbeid med en forskergruppe i Australia. Samarbeidspartneren vår, psykolog og forsker Lauren Kelada rakk akkurat å besøke Norge, delta på Frambus søskencamp, intervjue norske søsken og ha møte med oss før Norge stengte sine grenser.  

Her et eksempel på råd ungdom i søskengrupper under pandemien ga hverandre: 

Her kan du se Professor Krister Fjermestad intervjue Lauren Kelada som er en postdoktor ved The Behavioral Science Unit ved universitetet i New South Wales i Australia og Sydney children’s hospital.

Koronasituasjonen ga oss grunnlag for både å støtte søsken under isolasjonen og skaffe oss mer kompetanse på å ha onlinegrupper. Under nedstengningen arrangerte vi online søskengrupper, hvor vi hadde egne samtaler om hvordan koronapandemien påvirket familielivet. Mange søsken fortalte om spesielle bekymringer for bror/søster grunnet korona, og mange opplevde seg ensomme. Vi har oppsummert erfaringene våre fra dette arbeidet i en artikkel som er til vurdering i tidsskriftet Journal of Rural Mental Health. Basert på erfaringene fra disse gruppene holdt vi et webinar for fagfolk i mars om hvordan arrangere nettbaserte støttegrupper for barn og unge.   

Illustrert eksempel på en samtalegruppe med søsken i SIBS Online med Torun Vatne oppe i høyre hjørne

Da kursene som Frambu og SSD skulle holdes høsten 2020 måtte gjennomføres digitalt i stedet for på Frambu fikk vi anledningen til å tilby familier som skulle delta på kurs SIBS online grupper i stedet. Ta kontakt med Torun Vatne på tva@frambu.no for å få vite om hvilke kommuner nær deg som har SIBS, eller for informasjon om kurs. 

Opplæring av nye gruppeledere i SIBS 

Gruppelederopplæring i SIBS er nå godkjent som vedlikeholdskurs for spesialister av Norsk psykologforening. Til nå har over 100 fagpersoner blitt trent som gruppeledere i SIBS. Dessverre måtte den planlagte gruppelederopplæring denne våren utsettes på grunn av pandemien, men høsten 2020 gjennomførte vi den praktiske delen av kurspakken digitalt. Det var 15 fagpersoner fra kommuner, sykehus og kompetansesentre som deltok på to dagers praktisk workshop fylt med undervisning, filmeksempler og rollespill. Vi sitter igjen med en svært positiv erfaring med å gjennomføre kurs digitalt. 

Vi har også lært opp gruppeledere på St. Olavs i Trondheim. Slik så det ut: 

Nye SIBS-gruppeledere på St. Olavs i Trondheim

SIBS på konferanse og seminarer 

Flere planlagte konferanser hvor gruppen vår skulle ha presentert er dessverre blitt avlyst. Dette gjelder blant annet den internasjonale barnepsykiatri-konferansen i Singapore som skulle vært i juli, en konferanse om barn som pårørende som skulle vært i Brüssel i mai, og en norsk barnepsykologi-konferanse som skulle vært i Bergen i april. Vi har imidlertid planer om å presentere både på en oppkommende norsk implementeringskonferanse og en norsk barnepsykologikonferanse – digitalt. 

Vinteren 2020 ble dokumentaren «Søstra til Silje» presentert på Vega scene i Oslo og i den forbindelsen fikk vi anledning til å presenterer prosjektet vårt. Her på bilde er Torun Vatne på scenen. SIBS i kommunen og opplæring av gruppeledere

SIBS i kommunen og opplæring av gruppeledere

Parallelt med forskningsprosjektet foregår det stadig opplæring av nye gruppeledere som tar SIBS til sin kommune. SIBS kan tilpasses ulike kommuner og tjenester. Manualen er et rammeverk men den kan brukes fleksibelt, men først etter opplæring! Av denne grunn gjennomførte vi en kartlegging av norske kommuners tilbud til søsken og deres tanker om SIBS.  64 kommunepsykologer, 177 helsesykepleiere og 50 kommuneoverleger fra 253 kommuner deltok i kartleggingen. l Våren 2020 ble det levert en hovedoppgave i psykologi av Ann Helen Kongshavn som beskriver funnene fra denne kartleggingen. Kommunepsykologenes svar dannet grunnlaget for en fagartikkel som ble publisert i Psykolog i Kommunen i desember. En fagartikkel basert på helsesykepleiernes svar kommer i tidsskriftet Sykepleien på nyåret.  

For å kunne gjennomføre tiltak som SIBS i kommunen er det viktig å vite hva kommunen allerede tilbyr og hvilke tanker de har om SIBS. Ta kontakt med Torun Vatne på tva@frambu.no for å få vite om hvilke kommuner nær deg som har SIBS, eller for informasjon om kurs. Neste kurs er planlagt til 1. og 2. mars 2021. 

Nye medarbeidere/stillinger 

Tidligere stipendiat i prosjektet, Yngvild Haukeland, går nå over i stilling som post doc (forsker) ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun vil dermed fortsette sin forskning på søsken. I mai startet en ny stipendiat i prosjektet, psykolog Solveig Kirchhofer. Solveig er 50% stipendiat ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og 50% psykolog ved Nic Waals institutt, Lovisenberg sykehus, som er en av de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene som mer med i forskningsprosjektet SIBS-RCT. Det starter også en ny stipendiat i løpet av våren 2021, finansiert av Norske kvinners sanitetsforening. 

Internasjonalt samarbeid 

Prosjektet om å lansere digital versjon av SIBS-intervensjonen, SIBS-ONLINE, er også noe koronaforsinka. Vi skulle vært i Sydney i oktober for å lære opp våre samarbeidspartnere der, men Australia er stengt! Vi kommer til å prøve ut SIBS-ONLINE i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne epilepsi-relaterte diagnoser i november 2020, og holder samarbeidet med Australia varmt. 

Også en planlagt reise til våre samarbeidspartnere i Kambodsja måtte korona-utsettes. Vi har imidlertid sendt inn artikkel fra vårt arbeid der til tidsskriftet Journal of Developmental and Physical Disabilities, og denne er til vurdering. Samarbeidet med Kambodsja vil fortsette. 

Vi har også gjennomført opplæring av et tysk team i Hamburg, som i disse dager prøver ut en tysk versjon av SIBS-manualen! Dette er Univärsitetsklinikum Hamburg Eppendorf: https://www.uke.de/index.html 

Publikasjoner siden sist: 

Haukeland, Y. B., Czajkowski, N. O., Fjermestad, K. W., Mossige, S., Silverman, W. K., & Vatne, T. M. (2020). Evaluation of SIBS, an intervention for siblings and parents of children    with chronic disorders. Journal of Child and Family Studies. 29, 2201–2217.    doi:10.1007/s10826-020-01737

Fjermestad, K. W., Silverman, W., & Vatne, T. (2020). Group intervention for siblings and parents of children with chronic disorders (SIBS-RCT): Study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 21:851 https://doi.org/10.1186/s13063-020-04781-6

Cappelen, S. og Smenes, L. (2020). «Det føles litt rart å si det, ikke bare tenke det.» Emosjonsfokusert kommunikasjon mellom foreldre og søsken til barn med funksjonsnedsettelse. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Kongshavn, A (2020). Kartlegging av det kommunale tilbudet til søsken som pårørende

Et ledd i implementeringsprosessen av et forebyggende gruppetiltak rettet mot søsken som pårørende (SIBS) Hovedoppgave, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Orm, S. (2020). Prosocial behavior in siblings of children with autism spectrum disorder: A case-control Study. Masteroppgave, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Vatne, T.M., Owren, S., Fjelnseth, K.W., Zahl, E.,&  Fjermestad, K.W. Youth and clinician evaluation of emotional communication in short term counseling groups. Akseptert for pubisering i Group dynamics; theory, research and practice.

Vatne, T.M., Kongshavn, A., R., & Bang-Nes, R. Helsesykepleier- ta vare på søsken som pårørende. Akseptert for publisering i Sykepleien.

Vatne T.M., Kongshavn, A., R., & Nes, R B.(2020). Kommunepsykologen som sentral aktør i lovpålagt ivaretakelse av søsken som pårørende. Psykologi I kommunen. 

Den danske sosialstyrelsen har publisert informasjon om SIBS:

https://vidensportal.dk/handicap/soskende-til-born-og-unge-med-funktionsnedsaettelse/indsatser/sibs  .