Om oss

Bli kjent med de som jobber i Søskenprosjektet, deres kompetanse og hvem du kan kontakte om de forskjellige prosjektelementene.

Torun Vatne

Torun startet Søskenprosjektet og er hovedutvikler for SIBS intervensjonen. Videre er hun prosjektleder for “Utvikling og implementering” og “SIBS Online”. Sammen med Krister Fjermestad har hun en sentral rolle i utviklingen av alle deler i Søskenprosjektet og forskningsprosjektene. Hun er psykologspesialist og forsker ved Frambu Kompetansesenter og universitetslektor ved UiO. Torun har bred teoretisk og praktisk erfaring med spesialisering i klinisk arbeid med barn og unge og doktorgrad i kommunikasjon mellom kronisk syke barn og helsepersonell. I tillegg har hun erfaring som klinisk psykolog for alvorlig syke og døende barn, samt lang praktisk erfaring med familier til barn med alvorlige eller sjeldne diagnoser. Toruns fordypningsområder er søskens diagnoseforståelse, ledelse og kommunikasjon i samtalegrupper barn, foreldre-barn kommunikasjon og søsken til barn med livsbegrensende tilstander. Torun kan kontaktes på tva@frambu.no.

Krister W. Fjermestad

Krister er i Søskenprosjektets ledelse sammen med Torun Vatne og er sentral i Søskenprosjektets oppbygging og utvikling. Krister er prosjektleder for “SIBS RCT”, er hovedveileder for samtlige stipendiater i prosjektet og er en av utviklerne av SIBS intervensjonen. Han er delaktig i alle forskningsprosjekter og er prosjektmedarbeider i “SIBS online” og “Utvikling og implementering”.  Krister er professor ved Psykologisk institutt ved UiO og psykologspesialist og forsker ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Krister er utdannet psykolog med spesialisering i klinisk arbeid med barn og unge, lang praktisk erfaring med familier til barn med fysisk og psykisk sykdom, samt forskning på sjeldne diagnoser og på hvordan familier påvirkes av sykdom.

Stian Orm

Stian Orm er forskningskoordinator for SIBS RCT og PhD stipendiat ved BUP Lillehammer, Sykehuset Innlandet. Stians oppgaver er knyttet til koordinering av grupper, randomisering og datainnsamling i RCTen. Han har også kunnskap om prososial atferd hos søsken, søsken til barn med autisme eller ADHD og psykometriske egenskaper ved spørreskjemaene til RCTen. Stian har master i psykologi med fordypning i utvikling og forebygging av psykiske vansker hos barn og unge. Videre har han spisskompetanse om nevroutviklingsforstyrrelser (spesielt autisme, ADHD og utviklingspsykologi) og kompetanse om kunnskapsbasert praksis innenfor miljøterapi, klinisk atferdsanalyse og helse- og sosialfag.

Trude Fredriksen

Trude er en av Phd-stipendiatene og forsker på SIBS RCT. Hun er ansvarlig for datainnsamlingen ved Sykehuset Innlandet og leder SIBS grupper ved behov. Trude jobber spesielt med familie / relasjonsperspektiv og effekten av SIBS på søskens psykiske helse. Fra tidligere har hun bred erfaring som pyskolog med spesialisering i klinisk arbeid med barn og unge. Hun har jobbet klinisk med barn og unge med spiseforstyrrelser, utredning av nevroutviklingsforstyrrelser og psykosetilstander. Videre har hun videreutdanning i CBT (kognitiv atferdsterapi) og klinisk bruk av hypnose, samt at hun har jobbet med implementering av FBT (familiebasert behandling) i BUP. Trude er tilknyttet BUP Lillehammer (sykehuset Innlandet) og kan kontaktes på: trude.fredriksen@sykehuset-innlandet.no

Erica Zahl

Erica er Phd-stipendiat ved Universitet i Oslo og er tilknyttet SIBS RCT. Hun jobber og fordyper seg i relasjon og kommunikasjon mellom foreldre til barn med funksjonsnedsettelser, hvordan foreldres psykiske helse påvirker søsken og kjønnsperspektiv. Erica er spesialist i klinisk pedagogikk og har erfaring som behandler i BUP fra nevroteam, generalistteam, spiseteam og FBT-team (familiebasert behandling).  Hun har også kompetanse innen utredning av nevroutviklingsforstyrrelser. Videre har hun erfaring med utvikling og gjennomføring av gruppetilbud for ungdom med autismespekterforstyrrelse og erfaring fra PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste). Erica er tilknyttet Psykologisk institutt ved UiO og kan kontaktes på: erica.zahl@psykologi.uio.no

Solveig Kirchhofer

Solveig er Phd-stipendiat med dobbeltkompetansestilling som stipendiat og psykolog i spesialisering ved henholdsvis Nic Waals institutt, Lovisenberg og psykologisk institutt, UiO. Solveig er tilknyttet SIBS RCT og har koordineringsansvar for søskengruppene ved NWI, er gruppeleder i SIBS RCT og har ansvar for datainnsamling.  Hun har særlig interesse for og fordyper seg i utforsking av sosial støtte for søsken av barn med kroniske lidelser og prediktorer for søskens psykiske helse over tid. Solveig har erfaring med helsepsykologi og erfaring som behandler i OCD og DBT-C (dialektisk atferdsterapi for barn) team og tar videreutdanning innenfor begge disse behandlingsteamene. Solveig kan kontaktes på solveig.kirchhofer@gmail.com

Caitlin Prentice

Caitlin is a postdoctoral researcher on the SIBS project where she leads the analysis of the teacher-reported outcomes. She previously completed a PhD at the University of Oxford where she examined teachers’ knowledge, attitudes, and practices with refugee and asylum-seeking children. Her research goals are to improve education and life outcomes for vulnerable children through understanding the perspectives and practices of teachers. She is a certified primary school teacher herself and taught for a decade in Scotland and England. Hun lærer norsk og liker å bo i Norge fordi man kan gå på skitur! Caitlin er tilknyttet Psykologisk institutt ved UiO og kan kontaktes på: c.m.prentice@psykologi.uio.no

Ida Braaten

Ida er kommunikasjonsrådgiver og jobber med alle deler av SIBS etter behov. Hennes ansvarsområder er administrering og oppdatering av nettsider og facebooksider i tillegg til bearbeiding og redigering av materiale til SIBS intervensjonen. Fra tidligere er hun utdannet interaksjonsdesigner og har jobbet mye med likemannsbasert tilnærming. Ida er tilknyttet Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og kan kontaktes på ibr@frambu.no

Yngvild B. Haukeland

Yngvild er prosjektmedarbeider i Søskenprosjektet og jobber med implementering og videreutvikling. Dette innebærer at hun har en aktiv rolle i planlegging av implementeringen av SIBS, er ansvarlig for etablering av nettverk for tjenesteytere og forskere som jobber med søsken som pårørende og at hun jobber med implementeringsforskning. Yngvild var doktorgradsstipendiat fra 2014-2017 hvor hun var deltakende i utviklingen av SIBS.  Hennes kjerneområde, som hun også skrev phd om, er søskens emosjonelle opplevelser og emosjonell foreldre-barn kommunikasjon. Yngvild er utdannet psykolog og har erfaring fra psykisk helsevern med voksne, hun har også jobbet som klinisk psykolog med voksne og jobbet klinisk med flyktninger i asylmottak. Videre har hun erfaring fra arbeid med familier til mennesker i alle aldre med sjeldne diagnoser. Nå jobber hun som fagkoordinator – barn som pårørende hos organisasjon Voksne for barn. Hun kan kontaktes på: yngvild@vfb.no