Professor Krister Fjermestad intervjuer i denne videoen, Lauren Kelada som er en postdoktor (Post doc research fellow) på The Behavioral Science Unit, en del av universitetet i New South Wales i Australia,og Sydney children’s hospital.
Kelada er i Norge for å observere og intervjue deltakere på et kurs på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser rettet mot søsken til barn med sjeldne diagnoser. Kelada samarbeider også med SIBS-søskenprosjektet om å lage et nettversjon av søskenintervensjonen som kan brukes blant annet i Australia.