Kjære søsken, foreldre og samarbeidspartnere i søskenprosjektet!
Her kommer et nyhetsbrev til alle dere som har bidratt i Søskenprosjektet. Søskenprosjektet er et forskningsprosjekt som gjennomføres av Frambu senter for sjeldne diagnoser og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Vi er veldig takknemlige for at dere har stilt opp slik at vi kan få ny kunnskap om hvordan det er å være søsken til et barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. Sammen kan vi finne ut hvordan vi kan støtte søsken i de utfordringene de kan oppleve.
Vi ønsker dere alle en fin høst og takker igjen for deltakelsen!
Vennlig hilsen oss i prosjektgruppa i Søskenprosjektet
Kort om prosjektets fremdrift:

  • Våren 2012: Vi gjennomførte en studie av samtalegrupper med søsken fra 4 til 16 år. Hele 80 barn deltok i studien, hvor vi videofilmet og analyserte søskengruppesamtaler på Frambu.
  • Høsten 2012 og hele 2013: Vi laget en manual for gjennomføring av søskengrupper sammen med representanter fra Senter for sjeldne diagnoser, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Autismeenheten, Autismeforeningen og Foreningen for hjertesyke barn (FFHB).
  • Våren 2014 til nå: I denne perioden har vi prøvd ut manualen og startet opp en studie for å finne ut om opplegget vi har laget gjør at søsken får det bedre. Vi rekrutterer deltakere til studien gjennom Frambu, Autismeenheten, Autismeforeningen og Foreningen for hjertesyke barn. Til nå har 47 søsken med foreldre deltatt. Tusen takk til dere! Og takk for at dere tar dere tid til å fylle ut alle spørreskjema som kommer i posten. Svarene fra alle tre tidspunktene er viktige for oss.
  • Fra nå og ut 2016: Vi håper på et fortsatt godt samarbeid med sentre og foreninger slik at vi kan nå målet vårt om å rekruttere totalt 120 deltakere til studien. Med oss i arbeidet har vi dyktige gruppeledere fra Frambu og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.