I januar 2018 deltok Torun Vatne på RHABUs konferanse på Sundvollen. SIBS ble presentert både med poster og innlegg.

Torun deltok i en spennende paneldebatt om søkens behov og rettigheter med Ivar Stokkereit som er jurist i UNICEF Norge og Siri Brodal, vernepleier ved Sykehuset Innlandet Avdeling for habilitering, Hedmark og forfatter av boken “Gi meg et smil”.


Torun Vatne på RHABUs konferanse


Nordic Implementation Conference

I slutten av mai 2018 var hele prosjektgruppen og presenterte SIBS på Nordic Implementation Conference i København.

Vi gjennomførte et symposium med tid til å gå gjennom alle delene av prosjektet og høstet ros for prosjektets grundighet på alle trinn. 

Fra venstre:
Yngvild Bjartveit Haukeland,
Svein Mossige, Torun Vatne, Krister Fjermestad og Christoffer Hals


Barnehabiliteringskonferansen

I juni 2018 presenterte Torun Vatne SIBS på den nasjonale Barnehabiliteringskonferansen som ble holdt på Gardermoen.

Tilhørerne representerte mange aktuelle institusjoner for gjennomføring av SIBS i fremtiden og flere har tatt kontakt i etterkant for å drøfte mulighetene for deltakelse i prosjektet. 

Torun Vatne presenterer søskenprosjektet på Barnehabiliteringskonferansen 2018
Bildet er brukt med godkjenning av vernepleieren.com

SIBS nettkurs og første samling


I juni ble også den første kursrekken i SIBS gjennomført. 15 deltakere gjennomførte det nye nettkurset før de deltok på et praktisk todagerskurs på Frambu. 

Prosjektgruppa som utviklet nettkurset om SIBS
Film fra det første SIBS-kurset juni 2018


Evalueringsstudie av SIBS i Kambodsja

I august 2018 dro Krister Fjermestad av gårde for å gjennomføre en evalueringsstudie av SIBS i Kambodsja. I 2017 ble en gjeng med klinikere trenet og fikk prøvd ut intervensjonen. I år var det tid for å samle data. 50 familier deltok i studien som innebar mange av de samme spørreskjemaene som i den norske evalueringen. Resultater og sammenlikning av data i Norge og Kambodsja vil presenteres senere. 


The International Conference on Commication in Healthcare (ICCH)

I september 2018 hadde Christoffer Hals og Torun Vatne en poster hvor utviklingen av SIBS nettkurs ble presentert på The International Conference on Commication in Healthcare (ICCH) i Porto. 

Torun Vatne og Christoffer Hals presenterer poster
Stor interesse for søskenprosjektet på konferansen


Casa dos Marcos

Christoffer reiste også videre til Casa dos Marcos, et senter for barn med funksjosnedsettelser i Lisboa. Der presenterte han prosjektet for senterledelsen og forskere, noe som førte til at planlegging av gjennomføring av SIBS i Portugal ble igangsatt.

Casa Dos Marcos er et kompetansesenter for sjeldne diagnoser i Lisboa, Portugal.
Christoffer Hals presenterer søskenprosjektet på Casa Dos Marcos


 To vitenskapelige artikler til til internasjonale tidsskriftYngvild Haukeland holder på å ferdigstille doktorgraden sin om søsken ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Hun har sendt inn to vitenskapelige artikler til til internasjonale tidsskrift, i den ene foretar vi en evaluering av SIBS-intervensjonen og i den andre har vi gått inn og analysert nærmere hva som skjer i kommunikasjonen mellom søsken og foreldre i fellesøkta, hvor søsken presenterer noe de skulle var ønske var annerledes til forelderen.