SIBS foregår i mange norske kommuner og sykehus, og vi arrangerer online-grupper. For nærmere informasjon om deltakelse, ta kontakt med Krister Fjermestad på kristefj@uio.no eller 94201947. Hvis du ønsker å delta i vår pågående randomiserte kontrollerte studie hvor […]

Read More…

Koronapandemien har ført til at mange barn er isolert hjemme. Barn med søsken i risikogruppen står i fare for å bli mer isolerte enn andre barn. SIBS ønsker å bidra i ivaretakelsen av disse. Vi […]

Read More…

Status Den åpne studien, hvor data ble samlet inn i 2014-2017 avsluttet med en feiring da vår stipendiat gjennom mange år, Yngvild Haukeland, forsvarte sin avhandling for graden PhD på psykologisk institutt i Oslo, noe […]

Read More…

Opprinnelig: Nyhetsbrev 2- desember 2016 Kjære søsken, foreldre og samarbeidspartnere i søskenprosjektet! Her kommer et nyhetsbrev til alle dere som har bidratt i Søskenprosjektet. Søskenprosjektet er et forskningsprosjekt som gjennomføres av Frambu senter for sjeldne […]

Read More…