Koronapandemien har ført til at mange barn er isolert hjemme. Barn med søsken i risikogruppen står i fare for å bli mer isolerte enn andre barn. SIBS ønsker å bidra i ivaretakelsen av disse. Vi tilbyr derfor nettbaserte gruppesamtaler for søsken mellom 10 og 16 år.
Les mer om påmelding her.