Opprinnelig: Nyhetsbrev 2- desember 2016
Kjære søsken, foreldre og samarbeidspartnere i søskenprosjektet!
Her kommer et nyhetsbrev til alle dere som har bidratt i Søskenprosjektet. Søskenprosjektet er et forskningsprosjekt som gjennomføres av Frambu senter for sjeldne diagnoser og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO). Vi er veldig takknemlige for at dere har stilt opp slik at vi kan få ny kunnskap om hvordan det er å være søsken til et barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. Sammen kan vi finne ut hvordan vi kan støtte søsken i de utfordringene de kan oppleve.
Vi takker igjen for deltakelsen!
Vennlig hilsen oss i prosjektgruppa i Søskenprosjektet.
SIBS nyhetsbrev
SIBS crew
F.v.: Svein Mossige, professor i psykologi ved Psykologisk institutt, UiO
Yngvild B. Haukeland, stipendiat i psykologi ved Psykologisk institutt, UiO
Torun M. Vatne, prosjektleder og psykologspesialist ved Frambu og Rikshospitalet BUP
Krister W. Fjermestad, psykologspesialist ved Frambu og Psykologisk institutt, UiO
Kort om prosjektets fremdrift

  • Våren 2012: Vi gjennomførte en studie av samtalegrupper med søsken fra 4 til 16 år. Hele 80 barn deltok i studien, hvor vi videofilmet og analyserte søskengruppesamtaler på Frambu.
  • Høsten 2012 og hele 2013: Vi laget og prøvde ut en manual for gjennomføring av søskengrupper sammen med representanter fra TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser ved Sunnaas HF, Autismeenheten (nå NevSom) og Senter for sjeldne diagnoser ved Oslo universitetssykehus, Autismeforeningen og Foreningen for hjertesyke barn (FFHB).
  • Våren 2014 til nå: I denne perioden har vi gjennomført en studie for å finne ut om opplegget vi har laget gjør at søsken får det bedre. Med oss i arbeidet har vi hatt dyktige gruppeledere fra Frambu og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Deltakere har blitt rekruttert gjennom Frambu, NevSom, Autismeforeningen, FFHB, CP-foreningen og Ups&Downs, som vi gjerne vil takke for godt samarbeid. Til nå har 97 søsken med foreldre deltatt. Tusen takk til alle deltakere! Og takk for at dere tar dere tid til å fylle ut spørreskjemaene som kommer i posten. Svarene fra alle tre tidspunktene er viktige for oss. Vi er nå i ferd med å avslutte innsamlingen av data og inkluderer ikke flere deltakere. Nå starter det spennende arbeidet med analyser. Vi vil publisere resultater fra prosjektet etter hvert som resultater foreligger.
  • Planer for 2017: Vi har søkt om en stipendiatstilling i Helse Sør-Øst for å arbeide videre med Søskenprosjektet. Vi ønsker nå også å inkludere søsken til barn som er pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien. Til våren vil vi søke blant annet Norsk forskningsråd om midler til å prøve ut Søskenprosjektet i en studie med kontrollgruppe for å undersøke effekten av programmet.

F.v.: 1. Stipendiat Yngvild B. Haukeland presenterer erfaringer fra Søskenprosjektet under kurs på Frambu i oktober. 2. Gruppeledere og stipendiat under datainnsamling med Ups&Downs på Tjellholmen, Hvaler, i mai i år. 3. Psykologspesialist og prosjektmedarbeider Krister W. Fjermestad under samarbeid om Søskenprosjektet ved en barneklinikk i Kambodsja i høst.