Har du lyst til å forske på tiltak som kan hjelpe søsken og foreldre til barn med sjeldne diagnoser?

Frambu driver et stort forebyggingsprosjekt rettet mot søsken og foreldre til barn med kronisk funksjonsnedsettelse i samarbeid med Universitetet i Oslo og en rekke kommuner og helseforetak i Norge.
Nå er det ledig en toårig forskerstilling i prosjektet hvor man skal forske videre på SIBS-intervensjonen ved fagavdelingen for klinisk psykologi på UiO.
Man må ha avlagt doktorgrad innenfor  psykologi, medisin eller andre helsefag for å kunne søke.