SIBS intervensjonen

SIBS er et forebyggende tiltak som søker å redusere søskens risiko for psykologiske vansker og øke deres tilpasning gjennom å styrke kommunikasjonen mellom foreldre og søsken som pårørende. SIBS er utviklet i samarbeide mellom Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Psykologisk institutt ved universitetet i Oslo