Steder som kan gi tilbud om SIBS grupper

Kommuner

Asker: Kommunen tilbyr SIBS grupper. Informasjon finnes på kommunens nettside. https://www.asker.kommune.no/barn-unge-og-familie/barnevern-og-familieveiledning/kurs-og-gruppetilbud/sosken-til-barn-med-nedsatt-funksjonsevne/

Bærum: Kommunen tilbyr SIBS grupper. Informasjon finnes på kommunens nettside. https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/barn-unge-familie/psykisk-helseteam-barn-og-unge-med-familie/

Frogn: Kommunen jobber for tiden med å få etablert et samarbeid med nabokommuner om SIBS tilbud. Les mer om dette her: https://www.amta.no/venstre-vil-styrke-soskens-mestring-i-annerledes-familiene/o/5-3-1449177

Gran: Kommunen har trent flere gruppeledere i SIBS i 2023. Vi anbefaler at man henvender seg til kommunepsykologen for informasjon om SIBS grupper:  https://www.gran.kommune.no/kommunepsykolog.550837.no.html

Kongsberg: Kommunen har et stort team av trente SIBS gruppeledere. Vi anbefaler å kontakte forebyggende helsetjeneste for barn og unge for informasjon om SIBS grupper i kommunen. https://www.kongsberg.kommune.no/artikkel/forebyggende-helsetjeneste-for-barn-og-unge

Lillestrøm: Kommunen er svært aktiv leverandør av SIBS og har deltatt i flere forsknings og utviklingsprosjekter knyttet til intervensjonen. Informasjon om SIBS grupper finnes på kommunens nettsider:  https://www.lillestrom.kommune.no/helse-og-omsorg/parorende/opplaring-og-veiledning/for-foresatte-til-barn-og-unge/sibs-kurs/

Nesbyen: kommunen har flere trente SIBS gruppeledere. For informasjon om nåværende tilbud anbefaler vi at det tas kontakt med barneansvarlig i kommunen. Kontaktinformasjon finnes her: https://www.nesbyen.kommune.no/meny/helse-sosial-og-omsorg/familiens-hus/barn-som-parorende/

Nordre-Follo: Kommunene har et stort team av trente SIBS gruppeledere og gjennomfører jevnlig SIBS grupper. Informasjon om kommende SIBS grupper finnes på deres nettsider: https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/2023/februar/sosken-som-parorende—varens-kurs/

Oslo:

Søndre Nordstrand: Vi anbefaler å ta kontakt med Oslohjelpa i Søndre Nordstrand for informasjon om SIBS i bydelen:  https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-ungdom-og-familie/oslohjelpa/oslohjelpa-bydel-sondre-nordstrand/#gref

Nordstrand: Gjennomfører jevnlig SIBS grupper. Ta en titt på deres tilbud her: https://karlsrud.osloskolen.no/siteassets/nyhetsarkiv/brosjyre-kurs–og-gruppetilbud-oh-2023.pdf

Sagene: Koordinerende enhet har ansvaret for SIBS i bydel Sagene. For å nå dem ring Oslo kommune på tlf. 21802180 og be om å bli satt over.

Gamle Oslo: Bydelen har trente gruppeledere fra flere enheter (Oslohjelpa, Enhet barnehage og Villa Habibi). For informasjon om nåværende SIBS tilbud anbefaler vi at det tas kontakt. Kontaktinformasjon finnes her: https://www.oslo.kommune.no/bydeler/bydel-gamle-oslo/kontakt-og-organisasjon/#gref

Barne- og familieetaten, arenafleksibelt team Adamstuen: Instansen har trent flere SIBS gruppeledere de siste årene. For informasjon om nåværende tilbud anbefaler vi at det tas kontakt. Kontaktinformasjon finnes her: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-ungdom-og-familie/barnevern-og-foreldreveiledning/barneverninstitusjoner/arenafleksibelt-team-adamstuen/#gref

Rælingen: Familier bosatt i Rælingen kan få tilbud om SIBS i nabokommunen Lillestrøm. https://www.lillestrom.kommune.no/helse-og-omsorg/parorende/opplaring-og-veiledning/for-foresatte-til-barn-og-unge/sibs-kurs/

 

Barnehabiliteringer

Barnehabiliteringen i Vestfold: Avdelingen har trente gruppeledere i SIBS. For informasjon om nåværende tilbud anbefaler vi at det tas kontakt. Kontaktinformasjon finnes her: https://www.siv.no/behandlinger/habilitering-ved-funksjonstap-hos-barn-og-unge

Trondsletten: Avdelingen har trente gruppeledere i SIBS. For informasjon om nåværende tilbud anbefaler vi at det tas kontakt. Kontaktinformasjon finnes her: https://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habiliteringstjenesten-for-barn-og-unge-habu

Habiliteringen i Østfold: Denne avdelingen har i land tid hatt et tilbud om SIBS grupper. Les mer om dette her: https://www.dagsavisen.no/moss/nyheter/2019/01/09/hele-familien-blir-pavirket-nar-et-barn-har-en-diagnose/ For kontakt med avdelingen se her: https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/barne-og-ungdomshabilitering

Habiliteringssenteret Vestre Viken: Avdelingen har trente gruppeledere i SIBS. For informasjon om nåværende tilbud anbefaler vi at det tas kontakt. Kontaktinformasjon finnes her: https://vestreviken.no/behandlinger/habilitering-ved-utviklingshemming-hos-barn-og-unge

Habiliteringen i Telemark: Avdelingen har vært med på SIBS randomiserte kontrollerte studie og har trente gruppeledere i SIBS. For informasjon om nåværende tilbud anbefaler vi at det tas kontakt. Kontaktinformasjon finnes her: https://www.sthf.no/rettigheter/barn-som-parorende#hva-kan-vi-pa-sykehuset-tilby-deg-og-din-familie

Habiliteringen Lillehammer: Avdelingen har vært med på SIBS randomiserte kontrollerte studie og har i flere år tilbudt SIBS. Tilbyr SIBS grupper. For informasjon om dato og påmelding til grupper se her: https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/gruppetilbud-for-sosken-til-barn-med-en-diagnose?arrId=1

 

Andre sykehusavdelinger

Sykehuset Innlandet:

BUP Lillehammer: Lillehammer BUP har vært med i den randomiserte kontrollerte studien av SIBS effekt og tilbyr SIBS grupper. For informasjon om disse gruppene se:  https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/gruppetilbud-for-sosken-til-barn-med-en-diagnose

Oslo Universitetssykehus:

Senter for sjeldne diagnoser: Avdelingen var med i utviklingen av SIBS og har flere trente gruppeledere. For informasjon om nåværende tilbud anbefaler vi at det tas kontakt. Kontaktinformasjon finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/senter-for-sjeldne-diagnoser

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser: Tilbyr SIBS grupper under familiekurs. Er også med på et prosjekt hvor SIBS grupper tilbys over nett. For kontaktinformasjon se:  https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-sjeldne-diagnoser/nasjonalt-kompetansesenter-for-sjeldne-epilepsirelaterte-diagnoser

Barneseksjon psykisk helse – front team: Avdelingen har flere trente gruppeledere i SIBS. For informasjon om nåværende tilbud anbefaler vi at det tas kontakt. Kontaktinformasjon finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barneseksjonen-psykisk-helse/frontteam-barn

Regional avdeling for spiseforstyrrelser: Avdelingen har trent en stor gruppe ansatte i SIBS intervensjonen. For informasjon om nåværende tilbud anbefaler vi at det tas kontakt. Kontaktinformasjon finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-seksjon-spiseforstyrrelser-rasp

Lærings og Mestringssenteret OUS Ullevål: Har gruppeledere trent i SIBS, men har et annet tilbud til søsken. For informasjon se her https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-nevrofag/lerings-og-mestringssenteret-barn#soskengrupper

Lovisenberg diakonale sykehus:

Nic Waal: Denne barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken har deltatt i den randomiserte kontrollerte studien av effekten av SIBS og har flere trente gruppeledere. For informasjon om nåværende tilbud anbefaler vi at det tas kontakt. Kontaktinformasjon finnes her: https://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/nic-waals-institutt

Helse Møre og Romsdal

Klinikk for psykisk helse og rus: Avdelingen har trente gruppeledere i SIBS. For informasjon om nåværende tilbud anbefaler vi at det tas kontakt. Kontaktinformasjon finnes her: https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus

 

Andre sentre som tilbyr SIBS:

Catosenteret

Senteret har trente gruppeledere i SIBS. De oppgir på sine sider at de har tilbud om grupper til søsken ved behov https://www.catosenteret.no/parorende/. Kontaktinformasjon finner du her: https://www.catosenteret.no/praktisk-informasjon/

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Frambu er utvikler og eier av SIBS sammen med Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Frambu har en svært stor gruppe med trente gruppeledere og tilbyr SIBS både under familiekurs og over nett gjennom prosjektet SIBS online (se https://sibs.no/rekruttering-til-sibs-online/). For informasjon om familiekurs som kan være aktuelle for deg og din familie se her: https://frambu.no/kurskalender/. Ta kontakt med oppgitt koordinator for kurset for forespørsel om SIBS grupper under aktuelle kurs.