Gruppelederopplæring

 

Dersom du ønsker å lede grupper i SIBS må du gjennom en tredelt opplæring som består av følgende steg:

    1. Nettkurs med refleksjonsnotat
    2. Praktisk kurs med øvelser
    3. Webinar

Steg 1 – Nettkurs med refleksjonsnotat

Det første steget mot å bli gruppeleder og / eller tilrettelegger i SIBS er å ta det obligatoriske nettkurset du finner på sjelden.no. Kurset tar deg gjennom hvorfor SIBS finnes, oppbygging og mål, roller og begreper, utfordrende situasjoner og informasjon før du kommer til praktisk kurs. Dette kurset er gratis og tar ca en time å gjennomføre.

Avslutningsvis må du besvare en refleksjonsoppgave. Når du har sendt inn refleksjonsnotatet vil fagansvarlig gjennomgå besvarelsen og oversende kursbevis sammen med tilgang til SIBS-manualen, andre ekstraressurser og invitasjon til praktisk workshop.

Steg 2 – Praktisk kurs med øvelser

På dette todagers kurset går vi mer i dybden på hva SIBS er, oppbyggingen av intervensjonen og nøkkelpunkter i gjennomføringen. Man går nøye gjennom hver enkelt modul og man øver på å gjennomføre og fasilitere gruppesamtalene.

Her kan du se film om hvordan det er på gruppelederopplæring:

Praktisk kurs i gjennomføring av SIBS from Frambu senter sjeldne diagnoser on Vimeo.

 

For neste planlagte kurs. Sjekk kalenderen på linken under:

https://sibs.no/events/

Steg 3 – Webinar og tilgang til ressurser

Etter gjennomført gruppelederkurs får du tilgang til å delta på webinarer og tilgang til ekstraressurser.