Her er resultatene fra den første store utprøvingen av SIBS, som er gjort i samarbeid med NevSom, Autismeforeningen, Ups&Downs, CP-foreningen og Foreningen for hjertesyke barn. Artikkelen viser bedret mental helse, diagnosekunnskap, tilpasning og opplevd familiekommunikasjon for søsken, […]

Read More…