Studieprotokoll for SIBS-RCT

Dette er en artikkel som viser hva planene for den pågående randomsiert kontrollerte studien av søskenprosjektet er. Slike publikasjoner er viktige for å vise at vi gjør det vi har planlagt å gjøre og ikke tilpasser resultatpresentasjonen i etterkant.

Group intervention for siblings and parents of children with chronic disorders (SIBS-RCT): Study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 21:851

Forfattere:

Fjermestad, K. W., Silverman, W., & Vatne, T.