I 2018 fikk vi en lovendring som innebærer at helsepersonell har plikt til å ivareta søsken som pårørende. Psykologisk institutt Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet og Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser ønsker nå å kartlegge hvilket tilbud som gis til denne sårbare gruppen.  […]

Read More…