Undersøkelsen tar ti minutter å gjennomføre og lenke til spørreskjemaet finner du her: https://response.questback.com/frambu/53ynfgkqxm 

I 2018 fikk vi en lovendring som innebærer at helsepersonell har plikt til å ivareta søsken som pårørende. Psykologisk institutt Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet og Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser ønsker nå å kartlegge hvilket tilbud som gis til denne sårbare gruppen. 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å skaffe en oversikt over norske kommuners tilbud til søsken som pårørende, samt å få kommunenes innspill til et nytt forebyggende tiltak for søsken.

Undersøkelsen tar ti minutter å gjennomføre og lenke til spørreskjemaet finner du her: https://response.questback.com/frambu/53ynfgkqxm . Ved spørsmål kan prosjektleder kontaktes på tva@frambu.no