Rekruttering til SIBS online

Er du mellom 12 og 16 år og har en bror eller søster med en sykdom eller funksjonsnedsettelse? Da kan du og en av dine foreldre delta i et søskengruppetilbud som kalles SIBS-ONLINE, som en del av et forskningsprosjekt.


SIBS-ONLINE er nettversjonen av gruppesamtale-tilbudet SIBS, som er utviklet av Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser i samarbeid med Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Målet med SIBS er å finne ut hva søsken til barn med en sjelden diagnose trenger av informasjon og støtte, og å gjøre foreldre bedre i stand til å gi dem dette.

SIBS-ONLINE gjør at du kan delta i en samtalegruppe på nett fra hvor som helst i landet. Samtalene foregår etter skoletid, og foreldrene møtes i grupper etter arbeidstid samme dag.

Denne våren tilbyr vi deg og en av foreldrene dine å delta i SIBS-ONLINE gjennom et forskningsprosjekt. Samtalene vil holdes en gang i uken fra 16 til 22. I tillegg må deltakerne svare på et spørreskjema før første samtale og etter siste.

Interessert i å delta?

Les mer om tilbudet og hvordan du kan melde deg på her https://nettskjema.no/a/sibsonline eller ved å skanne denne QR-koden:

QR-kode som leder til mer informasjon om SIBS ONLINE

(Du må logge inn med BankID for å kunne melde deg på)