SIBS RCT

Informasjon om SIBS-RCT

Vi har gjennomført en studie som viste at søsken til barn med funksjonsnedsettelser opplevde bedre mental helse, bedre kommunikasjon og relasjon med foreldre, og fikk mer diagnosekunnskap etter å ha deltatt i SIBS-grupper. Vi undersøker nå om SIBS virker på å bedre søskens situasjon i en studie som sammenligner familier som deltar i SIBS med familier som venter i 12 uker før de deltar. Som vanlig i SIBS deltar søsken sammen med én forelder/foresatt.

Prosjektet kalles SIBS-RCT, hvor RCT står for randomisert kontrollert studie. Prosjektet er åpent for søsken i alder 8-16 år som har en bror eller søster med nevroutviklingsforstyrrelse (f.eks. autisme, adhd, genetisk syndrom), medfødt hjertefeil, spiseforstyrrelser, kreft eller diabetes.

SIBS-RCT foregår ved Lovisenberg sykehus (Oslo), Sykehuset Innlandet, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold, St. Olavs hospital i Trondheim, og i kommunene Asker og Lillestrøm.

Vil du delta i SIBS-RCT?

Rekrutteringen til SIBS- RCT er nå stanset, og de siste gruppene gjennomføres høsten 2022. Dersom du ønsker å delta i søskengruppe, se Rekruttering til SIBS Online eller Gruppetilbud andre steder for oversikt med kontaktinformasjon til kommuner og sykehus som tilbyr SIBS.