Sist avholdte Arrangementer

Innlegg på Barnepalliasjonskonferansen

Torun Vatne har innlegg på Barnepalliasjonskonferansen, om søsken som pårøende til et barn med livsbegrensende tilstand og deres behov for støtte. Barnepalliasjonskonferansen 2024 (fagfokus.no)

Innlegg på European Academy of Childhood Disability

Erica Zahl holder presentasjonen Parenting a Child with a Disability: Fathers’ Perceptions of the Couple Relationship som del av symposiet Parenting children with complex care needs: Parent perspectives on research and practice. Dette foregår på konferansen European Academy