Søsken som pårørende

SIBS utvikling og implementering er en prosess som foregår parallelt med alle de andre delprosjektene i Søskenprosjektet. Det vi erfarer i RCT’en og resultatene av studiene våre bruker vi til å lage en ny og forbedret SIBS manual.

For å tilpasse manualen de ulike mulige settingene for gjennomføring av SIBS er implementeringsforskning viktig. Dette har vært en satsning i Søskenprosjektet i 2021. Vi har analysert resultatene fra en kartlegging av kommuneansattes vurderinger av SIBS for å finne ut hva som vil kunne hemme og fremme gjennomføring av SIBS i kommunene. Videre har vi laget et spørreskjema som vil sendes ut til alle meriterte SIBS gruppeledere for å kartlegge i hvilken grad SIBS er tatt i bruk, og hva som må til av endringer for at SIBS skal kunne gjennomføres i fremtiden. For virkelig å forstå bruk av SIBS i norske kommuner startet to psykologistudenter høsten 2021 opp prosessen med å dybdeintervjue gruppeledere fra kommuner som er med i SIBS RCT og deres ledere.

I løpet av 2021 har vi mottatt veiledning fra RBUP Øst og Sør i prosessen med å utarbeide en implementeringsstrategi. En av de viktige rådene fra dem var å satse på noen viktige foregangskommuner som prøver ut SIBS. Nordre Follo kommune og Oslohjelpa i bydelene Nordstrand og søndre Nordstrand i Oslo har sendt store team på gruppelederkurs. Deres erfaringer med SIBS er svært nyttige og vil kunne gi oss mye kunnskap som blir viktig i videreutviklingen av SIBS