SIBS Online

SIBS Online, et delprosjekt vi startet opp høsten 2019, har blitt enda mer aktuelt under pandemien. I løpet av 2021 har vi gjennomført flere onlinegrupper for å ferdigstille manualen for SIBS i onlineformat og for å trene gruppeledere. Grunnet reiserestriksjonene har vi enda ikke fått besøkt vår samarbeidende forskergruppe ved University of New South Wales i Australia og trent gruppeledere der. Planen er å starte opp en studie der familienes utbytte av SIBS online evalueres i 2022.

Vår gjennomføring av støttegrupper under pandemien og SIBS online grupper til nå har gitt oss nyttig erfaring med hvordan dette kan gjøres. Vi gjennomførte våren 2020 et webinar der vi delte våre erfaringer. Opptak av dette webinaret kan du se her: