SIBS Internasjonalt

SIBS Danmark

En stor nyhet i Søskenprosjektet er at Socialstyrelsen i Danmark har foretatt en kvalitetsvurdering av SIBS, og på bakgrunn av denne har de besluttet at det er SIBS de ønsker å satse på når de skal prøve ut et tiltak for søsken i 6-8 danske kommuner. Med finansiering fra danske myndigheter skal de gjennomføre et stort prosjekt i 2022-2024 hvor VIVE forskningsinstitutt vil gjøre forskning og evaluere effekt av SIBS i Danmark.

Her kan du se en kort film om SIBS og hvorfor SIBS er viktig laget av den Danske Socialstyrelsen: https://www.youtube.com/watch?v=pGpxYVqakwY

SIBS Tyskland

Våre tyske samarbeidspartnere i Hamburg (ved Univärsitetsklinikum Hamburg Eppendorf) har måttet utsette sin utprøving av den tyske versjonen av SIBS, og der har vært noen omrokkeringer i ansatte som gjør at utprøvingen av SIBS i Tyskland er utsatt. Vi har publisert en systematisk oversiktsartikkel over metoder for å måle kvalitet på foreldre-barn kommunikasjon i internasjonal forskning sammen med dette miljøet, og har enda en oversiktsartikkel på vei. Vi arbeider også på et felles prosjekt om hvordan familier til barn med sjeldne sykdommer er blitt påvirket av korona-pandemien.

SIBS Kambodsja

Søskenprosjektet har i flere år samarbeidet med Chey Chumneas Referral Hospital som ligger utenfor Phnom Penh, hovedstaden i Kambodsja. Dette er den eneste barne- og ungdomspsykiatriske klinikken i Kambodsja, og den er støttet av Caritas. Klinikken gir tilbud til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser og psykisk sykdom og deres familier. Familier til barn med funksjonsnedsettelser kan være ekstra sårbare i Kambodsja grunnet fattigdom og fravær av sosial- og velferdstjenester. Klinikken har i flere år jobbet aktivt med å engasjere familier til barn med diagnoser i behandlingen, og søskenprosjektet ble slik sett veldig aktuelt for dem. Etter grundig opplæring av lokalt helsepersonell og flere prøvegrupper, gjennomførte vi i 2019 en forskningsstudie hvor 54 Kambodsjanske familier mottok SIBS-intervensjonen i khmer-versjon, med lokale gruppeledere. Som i den norske studien, viste det seg at søsken rapporterte bedre psykisk helse etter deltakelse, og at de var veldig fornøyd med gruppene. Vi fant derimot ingen endring i hvordan familien opplevde kommunikasjonen, og tenker dette handler om forskjeller i familiekulturer som vi må finne ut mer om. Pandemien har satt en midlertidig stopper for reisene til Kambodsja, men vi vil fortsette utviklingen av den kambodsjanske versjonen i nær fremtid.

Bildene er delt med tillatelse fra familiene.

SIBS USA

Søskenprosjektet har flere samarbeidspartnere i USA. Ved Yale Unviersity, Conneticut, har vi vår rådgiver professor Wendy Silverman som arbeider med oss i SIBS-RCT. Ved Baylor University, Texas, har vi trent Ass. Professor Christine Limbers sin gruppe i SIBS-ONLINE, og denne gruppen arbeider nå med en pilotstudie hvor SIBS-ONLINE prøves ut. Vi har også tett samarbeid med forskere ved University of California Los Angeles (UCLA), Alabamba University og UC Davis Mind Institute.

SIBS Australia

I Australia er våre samarbeidspartnere ved University of New South Wales i Sydney. Vi har felles prosjektet rundt kvalitative intervjuer med søsken og planlegger opplæring av et australsk team i SIBS-ONLINE når vår PhD-student Solveig Kirchhofer drar til Sydney på utvekslingsopphold høsten 2023

SIBS Nederland

Vi har etablert samarbeid med et miljø ved Vrije Universiteit Amsterdam som også arbeider med søsken til barn med funksjonsnedsettelser. Høsten 2023 kommer PhD-student Linda Messemaker til Universitetet i Oslo for et 3 måneders gjesteopphold. Hun arbeider med en intervensjon rettet mot yngre søsken, som har form av et dataspill. Hun vil prøve ut spillet med norske familier under sitt opphold i Norge. Hennes veiledere er professor Paula Sterkenburg og professor Agnes Willemen.