SIBS Internasjonalt

SIBS Danmark

En stor nyhet i Søskenprosjektet er at Socialstyrelsen i Danmark har foretatt en kvalitetsvurdering av SIBS, og på bakgrunn av denne har de besluttet at det er SIBS de ønsker å satse på når de skal prøve ut et tiltak for søsken i 6-8 danske kommuner. Med finansiering fra danske myndigheter skal de gjennomføre et stort prosjekt i 2022-2024 hvor VIVE forskningsinstitutt vil gjøre forskning og evaluere effekt av SIBS i Danmark.

Her kan du se en kort film om SIBS og hvorfor SIBS er viktig laget av den Danske Socialstyrelsen: https://www.youtube.com/watch?v=pGpxYVqakwY

SIBS Tyskland

Våre tyske samarbeidspartnere i Hamburg (ved Univärsitetsklinikum Hamburg Eppendorf) har måttet utsette sin utprøving av den tyske versjonen av SIBS. Vi har likevel jevnlig kontakt, og har et pågående forskningssamarbeid der vi holder på med en systematisk oversiktsartikkel over metoder for å måle kvalitet på foreldre-barn kommunikasjon i internasjonal forskning. Dette arbeidet vil ferdigstilles i 2022.

SIBS Kambodsja

Søskenprosjektet har i flere år samarbeidet med Chey Chumneas Referral Hospital som ligger utenfor Phnom Penh, hovedstaden i Kambodsja. Dette er den eneste barne- og ungdomspsykiatriske klinikken i Kambodsja, og den er støttet av Caritas. Klinikken gir tilbud til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser og psykisk sykdom og deres familier. Familier til barn med funksjonsnedsettelser kan være ekstra sårbare i Kambodsja grunnet fattigdom og fravær av sosial- og velferdstjenester. Klinikken har i flere år jobbet aktivt med å engasjere familier til barn med diagnoser i behandlingen, og søskenprosjektet ble slik sett veldig aktuelt for dem. Etter grundig opplæring av lokalt helsepersonell og flere prøvegrupper, gjennomførte vi i 2019 en forskningsstudie hvor 54 Kambodsjanske familier mottok SIBS-intervensjonen i khmer-versjon, med lokale gruppeledere. Som i den norske studien, viste det seg at søsken rapporterte bedre psykisk helse etter deltakelse, og at de var veldig fornøyd med gruppene. Vi fant derimot ingen endring i hvordan familien opplevde kommunikasjonen, og tenker dette handler om forskjeller i familiekulturer som vi må finne ut mer om. Pandemien har satt en midlertidig stopper for reisene til Kambodsja, men vi vil fortsette utviklingen av den kambodsjanske versjonen i nær fremtid.

Bildene er delt med tillatelse fra familiene.