SIBS i Norge

Her vil det komme oversikt over hvor i Norge vi har pågående grupper og hvor det finnes trenede gruppeledere med kompetanse i å lede slike grupper».