Økt 1 – film 1 – bakgrunn og målsetting

 

 

Økt 2 film 2 – Psykoedukasjon

Økt 4 film 5 – Psykoedukasjon

 

Ekstraressurs: eksempelfilmer til foreldregruppe