Torun Vatne
Torun M. Vatne er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo om kommunikasjon mellom kronisk syke barn og helsepersonell. Vatne arbeider fulltid som psykolog og forsker på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og har vært prosjektleder gjennom alle fasene i søskenprosjektet. Vatne er ansvarlig for implementering av intervensjonen og trening av gruppeledere i den planlagte randomiserte kontrollerte studien.
Ta kontakt på telefon 64 85 60 44 eller epost til tva@frambu.no.

Krister W. FjermestadKrister W. Fjermestad er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og har doktorgrad fra Universitetet i Bergen om angstbehandling for barn og unge. Fjermestad arbeider fulltid som førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo, og er 20% forskningskoordinator på Frambu. Fjermestad har vært med på manualutviklingen og samlet inn data i søskenprosjektet, og er forskningsmessig ansvarlig for den randomisert kontrollerte studien som planlegges som neste fase av prosjektet.
Ta kontakt på epost: krister.fjermestad@psykologi.uio.no

 

Yngvild HaukelandYngvild Bjartveit Haukeland er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Hun er ansatt som doktorgradsstipendiat ved Psykologisk institutt og har deltatt i manualutvikling og datainnsamling i Søskenprosjektet. Haukeland fokuserer i sin avhandling på emosjonelle opplevelser hos søsken og emosjonell dialog mellom foreldre og søsken, og foretar en evaluering av intervensjonen. Fra høsten 2017 arbeider Haukeland deltid som psykolog ved Frambu ved siden av forskningen.
Ta kontakt på epost: yngvild.haukeland@psykologi.uio.no

 

Svein MossigeSvein Mossige er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Mossige arbeider fulltid som professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Mossige har deltatt i manualutvikling og samlet inn data i søskenprosjektet.  Mossige er Haukelands hovedveileder som stipendiat i søskenprosjektet.
Ta kontakt på epost: Svein.Mossige@nova.hioa.no

 

Ida Braaten er utdannet interaksjonsdesigner fra UiO. Braaten arbeider fulltid som kommunikasjonsrådgiver på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og er ansvarlig for utvikling av nettsider og e-lærings kurs i søskenprosjektet.
Ta kontakt på epost: ibr@frambu.no