Utagerende atferd og vold mot søsken

 

Frambu og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo undersøker hvordan barn og unge som blir utsatt for fysiske eller verbale angrep fra et søsken med nevroutviklingsforstyrrelse eller utviklingshemning blir påvirket av dette, og hvordan voksne rundt kan hjelpe søsken som utsettes for dette. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med søsken mellom 18 og 35 år som har opplevd slik atferd i oppveksten. Kan du hjelpe oss?

 

 

 

Fysisk og verbal utagering kan for eksempel handle om lugging, dytting, klyping, kloring, slag, spark, skriking, trusler, bli kalt utrivelige ting og liknende.

Vi ønsker å finne ut hvordan slike angrep kan oppleves som barn, og hvordan det kan forme en som ung voksen. Vi ønsker også å hente inn søskens innspill om hvordan foreldre og andre rundt familien bedre kan ta vare på barn som opplever utagerende atferd eller vold fra søsken i hverdagen.

Med økt kunnskap vil vi forhåpentligvis kunne håndtere slik atferd bedre fremover. Vi håper derfor flest mulig i målgruppen vil delta i undersøkelsen.

Noe for deg eller noen du kjenner?

Les mer om undersøkelsen her eller ta kontakt med prosjektleder Torun Vatne på telefon 64 85 60 00 eller e-post til tva@frambu.no for mer informasjon.