Ungsinn har evaluert SIBS

Ungsinn har gjort en grundig og god evaluering av SIBS som nå er publisert på nettsidene deres.

Dette er viktig for Søskenprosjektet da Ungsinn er en sentral kilde til informasjon for statlige og kommunale instanser når de skal velge hvilke tiltak de skal sette i verk

Du kan lese hele evalueringen her: https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/sibs-soskenprosjektet-1-utg/