SIBS presentert på «Rare together»
– nettverksmøte for sjeldne diagnoser i Nederland 

I mai 2023 var Krister Fjermestad invitert til et nettverksmøte i Utrecht, Nederland, i European Network for Rare Disorders. Dette var et workshop-møte med forskere og klinikere fra hele Europa som arbeider med sjeldne diagnoser. Fjermestad presenterte SIBS-prosjektet sammen med professor Laura Inhestern, Hamburg-Eppendorf universitetsklinikk. Tyskland. Inhestern snakket om arbeid med foreldre som pårørende mens Fjermestad presenterte søskenperspektivet. Dette nettverksmøtet er starten på et lengre europeisk samarbeid hvor vi på sikt vil bidra til søknader om forskningsmidler og arbeide med felles forskning på sjeldne diagnoser, inkludert pårørendeperspektivet.