SIBS-presentasjon og workshop på 10th World Congress for Cognitive and Behavioral Therapy i Seoul, Sør-Korea

I juni deltok Krister Fjermestad på den 10. verdenskongressen for kognitiv atferdsterapi i Seoul. Søskenprosjektet deltok med én poster-presentasjon med data fra dialoger mellom foreldre og barn hentet fra SIBS-RCT. Dette er del av et artikkelarbeid som ledes av Amalie Schumann, en tidligere student i søskenprosjektet som høsten 2023 starter som doktorgradsstudent ved Oxford-universitetet i England. Schumann skriver om tema som kommer opp i samtaler mellom søsken og foreldre knyttet til familieutfordringer når et barn i familien har funksjonsnedsettelse. Dette er en viktig del av søskenprosjektets arbeid med familiekommunikasjon. I tillegg holdt Fjermestad en «in-congress workshop» hvor deltakerne fikk en lyninnføring i SIBS-intervensjonen over 3 timer. Der var deltakere fra Korea, USA, Ghana, Malaysia, Tyskland og Singapore.