SIBS-samarbeid i USA

I februar 2023 var søskenprosjektet ved Torun Vatne og Krister Fjermestad på tre ulike samarbeidsmøter med partnere i USA. Besøket startet ved Baylor University, Texas, hvor vi lærte opp et team med psykologistudenter og deres professor Christine Limbers i SIBS-ONLINE, den digitale versjonen av SIBS-manualen. Målet med prosjektet er at Baylor skal gjennomføre en pilot-utprøving av SIBS-ONLINE med 30 familier, og dette arbeidet er i gang.

 

Deretter gikk turen til Los Angeles og University of California (UCLA) og hensikten med møtet der var todelt. Stian Orm som arbeider som vitenskapelig assistent i SIBS-RCT har våren 2023 vært gjestestudent ved UCLA som del av sin doktorgrad. Vi hadde samarbeidsmøter med miljøet han er del av ved UCLA, som er professor Jeff Wood sin gruppe som primært arbeider med behandling av av barn og unge med autisme. Vi presenterte søskenprosjektet og arbeidet sammen med data fra SIBS-RCT.

 

Den siste delen av USA-reisen var nye samarbeidsmøter med Yale University, som lenge har vært en samarbeidspartner i SIBS-RCT. Vi drøftet prosjektidéer om spesielt samarbeid rundt foreldregrupper for foreldre til barn med kronisk sykdom.

 

Her er noen bilder fra USA-reisen:
.. 

.