Ledig forskerstilling i Søskenprosjektet

Søskenprosjektet har ledig en toårig forskerstilling som PostDoc tilknyttet det Psykologiske fakultet på UiO.

Stillingen er knyttet til SIBS-RCT og med det store datagrunnlaget er det mulig å jobbe med et bredt spekter av forskingsspørsmål og metoder.

Du kan lese mer om stillingen og søke (innen 1. april) på: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/239094/postdoctoral-fellow