Tilbud om digitale søskengrupper

Illustrasjon med jente som sitter foran en bærbar PC og deltar i gruppe.

Er du mellom 12 og 16 år og har en bror eller søster med en sykdom eller funksjonsnedsettelse? Da kan du og en av dine foreldre delta i et digitalt søskengruppetilbud som del av et forskningsprosjekt.

SIBS-ONLINE er nettversjonen av gruppesamtale-tilbudet SIBS, som er utviklet av Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser i samarbeid med Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Målet med SIBS er å finne ut hva søsken til barn med en sjelden diagnose trenger av informasjon og støtte, og å gjøre foreldre bedre i stand til å gi dem dette.

SIBS-ONLINE gjør at du kan delta i en samtalegruppe på nett fra hvor som helst i landet. Samtalene foregår etter skoletid, og foreldrene møtes i grupper etter arbeidstid samme dag.

Denne våren tilbyr vi deg og en av foreldrene dine å delta i SIBS-ONLINE gjennom et forskningsprosjekt. Samtalene vil holdes en gang i uken fra uke 16 til uke 22. I tillegg må deltakerne svare på spørreskjema.

Interessert i å delta?

Les mer om tilbudet og hvordan du kan melde deg på her https://nettskjema.no/a/sibsonline eller ved å skanne denne QR-koden:

QR-kode som leder til mer informasjon om SIBS ONLINE

(Du må logge inn med BankID for å kunne melde deg på)