Opptak fra webinar om SIBS

14. oktober holdt vi webinar om SIBS. Her snakket vi om historien, forskningen og hva som er status nå.

Her kan du se opptak av presentasjonene fra dagen: