Psychosocial Functioning in Siblings of Children With Rare Disorders Compared to Controls

Artikkelen handler om søsken til barn med sjeldne diagnoser. Studien viser at disse søsknene har flere psykologiske vansker og at de rapporterer flere utfordringer i relasjonen til og kommunikasjonen med sine foreldre enn en kontrollgruppe (som ikke har en bror eller søster med sjeldne diagnoser). Studien argumenterer for at man bør være oppmerksom på søsken til barn med sjeldne diagnoser og tilby dem støtte. Artikkelen ble publisert i desember 2021 i en spesialutgave om sjeldne diagnoser i Yale Journal of Biology and Medicine.

Forfattere:

Haukeland, Y.B., Fjermestad, K.W., Mossige, S. & Vatne, T.M