Parent-child communication about emotions during SIBS – a joint intervention for siblings and parents of children with chronic disorders

Artikkelen beskriver hvilke situasjoner søsken ønsker å snakke med foreldrene sine om i SIBS-intervensjonen, og hvordan foreldre og barn snakker sammen om disse temaene. Analysene viste at foreldre prøver å få mer informasjon om barnas situasjon, men at de i mindre grad prøver å finne ut hva barna føler og tenker. Foreldre kan ha behov for mer trening i dette. Studien ble publisert i Nordic Psychology i 2021 og kan leses her.

Forfattere:

Haukeland, Y.B., Fjermestad, K.W., Mossige, S. & Vatne, T.M.