Rehabiliteringskonferansen, Lillehammer

Trude deltar fra Søskenprosjektet på Rehabiliteringskonferanse på Lillehammer i regi av Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering (RKR).

Gjesteforelesning på Eikholt ressurssenter

En representant fra søskenprosjektet vil snakke om søsken og deres behov på en familiesamling for familier til barn med Usher syndrom på Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde.

Webinar om SIBS intervensjonen

Webinar om SIBS intervensjonen Vil du lære om SIBS? De siste årene har stadig flere kommuner og helseforetak fått erfaring med å gjennomføre SIBS og søskenprosjektet blir jevnlig kontaktet av nye instanser som kunne tenke

Gratis

Opplæring i bruk av søskenintervensjonen SIBS

Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18,Norge

Driver din arbeidsplass SIBS grupper? Ønsker du å bli gruppeleder og gjennomføre grupper for søsken til barn med funksjonsnedsettelse og deres foreldre sammen med dine kolleger?   Todagers fagkurs på Frambu Torsdag 10.11 og fredag

Presentasjon av SIBS

Krister Fjermestad skal presentere SIBS og søskenprosjektet på det årlige landsmøtet til Norsk forening for Klinefelter syndrom lørdag 18. mars

Innlegg på EAMHID 2023

Torun Vatne presenterer SIBS og forskningen gjort på tiltaket på en konferanse om psykisk helse og utviklingshemning i Helsinki Finland EAMHID 2023 – European Congress of Mental Health in Intellectual Disability 2023  

Innlegg på The European Conference on Educational Research

Caitlin Prentice vil holde presentasjonen «Teacher Ratings on the Strengths and Difficulties Questionnaire for Siblings of Children with Chronic Disorders.» på The European Conference on Educational Research i Glasgow UK.