SIBS gruppelederkurs, Norge

Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18,Norge

Opplæring i bruk av søskenintervensjonen SIBS Ønsker du å bli gruppeleder og gjennomføre grupper for søsken til barn med funksjonsnedsettelse og deres foreldre sammen med dine kolleger? Meld deg på opplæring i bruk av søskenintervensjonen

Innlegg på European Academy of Childhood Disability

Erica Zahl holder presentasjonen Parenting a Child with a Disability: Fathers’ Perceptions of the Couple Relationship som del av symposiet Parenting children with complex care needs: Parent perspectives on research and practice. Dette foregår på konferansen European Academy

Innlegg på Barnepalliasjonskonferansen

Torun Vatne har innlegg på Barnepalliasjonskonferansen, om søsken som pårøende til et barn med livsbegrensende tilstand og deres behov for støtte. Barnepalliasjonskonferansen 2024 (fagfokus.no)