Barn som pårørende-konferanse

Torun Vatne vil delta på Barn som pårørende-konferansen med innlegg om Søskenprosjektet. Søskenprosjektet er et forskningsprosjekt som gjennomføres av Frambu senter for sjeldne diagnoser og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO). Hvordan er det

Solveig deltar etter forestillingen “Patricks triks”

Fredag 25. og lørdag 26. februar kl. 13:30 spiller Brageteatret forestillingen Patricks triks på Vega Scene i Oslo. Forestillingen er spesielt laget for barn på 5.-7. trinn, og har til nå turnert i Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Viken.  

ReHabiliteringsforum 2022

Hamar

Trude presenterer innlegget "SIBS - søsken som pårørende. Om å forebygge psykiske helseplager hos søsken av barn med kroniske helsetilstander."

Opplæring i bruk av søskenintervensjonen SIBS

Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18,Norge

Velkommen til kurs i SIBS-intervensjonen! Påmeldingsfrist: 5. april For mer informasjon og påmelding, se kurssiden på frambu.no Har du spørsmål om kurset? Ta kontakt med Torun Vatne på tva@frambu.no Praktiske spørsmål kan rettes til fagkurs@frambu.no eller på

Gratis

Barnepalliasjonskonferansen, Roma

Torun vil på denne konferansen legge frem resultatene fra en studie hvor vi har intervjuet foreldre til barn med en raskt fremadskridende tilstand (MLD) om hvordan man best kan støtte søsken til barn med denne

Rehabiliteringskonferansen, Lillehammer

Trude deltar fra Søskenprosjektet på Rehabiliteringskonferanse på Lillehammer i regi av Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering (RKR).

Gjesteforelesning på Eikholt ressurssenter

En representant fra søskenprosjektet vil snakke om søsken og deres behov på en familiesamling for familier til barn med Usher syndrom på Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde.

Webinar om SIBS intervensjonen

Webinar om SIBS intervensjonen Vil du lære om SIBS? De siste årene har stadig flere kommuner og helseforetak fått erfaring med å gjennomføre SIBS og søskenprosjektet blir jevnlig kontaktet av nye instanser som kunne tenke

Gratis

Opplæring i bruk av søskenintervensjonen SIBS

Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18,Norge

Driver din arbeidsplass SIBS grupper? Ønsker du å bli gruppeleder og gjennomføre grupper for søsken til barn med funksjonsnedsettelse og deres foreldre sammen med dine kolleger?   Todagers fagkurs på Frambu Torsdag 10.11 og fredag

Presentasjon av SIBS

Krister Fjermestad skal presentere SIBS og søskenprosjektet på det årlige landsmøtet til Norsk forening for Klinefelter syndrom lørdag 18. mars