SIBS-webinar

Invitasjon til Webinar for SIBS Gruppeledere  Har du erfaring som gruppeleder i SIBS? Ønsker du å dele din kunnskap, høre andres erfaringer og få påfyll av nyttig informasjon?  Da håper vi du kommer på vårt

SIBS gruppelederkurs

Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18,Norge

SIBS gruppelederkurs Ønsker du å bli gruppeleder og gjennomføre grupper for søsken til barn med funksjonsnedsettelse og deres foreldre sammen med dine kolleger? Meld deg på opplæring i bruk av søskenintervensjonen SIBS! Todagers SIBS fagkurs

Innlegg på Barn som pårørende-konferansen

Innlegg under Barn som pårørende  konferansen på ved  Yngvild Haukeland og Torun Vatne  om søsken som pårørende og Søskenprosjektets tiltak og prosjekter  Barn som pårørende 2024 (fagfokus.no)

SIBS-presentasjon, Oxford

SIBS presenteres  av Krister Fjermestad og Torun Vatne på universitetet i Oxford hvor vi innledere et samarbeid om utprøvning av SIBS. https://talks.ox.ac.uk/talks/id/e82ae69f-daeb-42e3-b3f4-b114c233e671/

SIBS gruppelederkurs, Norge

Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18,Norge

Opplæring i bruk av søskenintervensjonen SIBS Ønsker du å bli gruppeleder og gjennomføre grupper for søsken til barn med funksjonsnedsettelse og deres foreldre sammen med dine kolleger? Meld deg på opplæring i bruk av søskenintervensjonen

Innlegg på European Academy of Childhood Disability

Erica Zahl holder presentasjonen Parenting a Child with a Disability: Fathers’ Perceptions of the Couple Relationship som del av symposiet Parenting children with complex care needs: Parent perspectives on research and practice. Dette foregår på konferansen European Academy

Innlegg på Barnepalliasjonskonferansen

Torun Vatne har innlegg på Barnepalliasjonskonferansen, om søsken som pårøende til et barn med livsbegrensende tilstand og deres behov for støtte. Barnepalliasjonskonferansen 2024 (fagfokus.no)