Innlegg på Barnepalliasjonskonferansen

Torun Vatne har innlegg på Barnepalliasjonskonferansen, om søsken som pårøende til et barn med livsbegrensende tilstand og deres behov for støtte. Barnepalliasjonskonferansen 2024 (fagfokus.no)